Turer i Vest-Agder


Det er særlig i Søgne-skjærgården og på strekningen fra Lindesnes til Søgne vi har seilt på dagsturer og weekend-turer med telt og primus.


Færingen er ikke større enn at den kan transporteres langs landeveien på en tilhenger og det gir oss muligheter til å være medvinds-seilere som lar vindretningen bestemme hvor reisen går.