Bøker (forfatter / medforfatter)

Publiseringer registrert i CRISTIN >>>

Mathisen, P. (2014). Mentor. - Mentoring i teori og praksis. 2. utgaveBergen: Fagbokforlaget.
 
Mathisen, P. (2013).Videofeedback – veien til bedre veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning? I: Nordkvelle, Y., Fossland, T. og G. Netteland (red): Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – Nordiske perspektiver. Akademika forlag 2013. 
Mathisen, P. (2011). Mentorskap på norsk. Begrepet og praksisen  I: Skagen, K. (red). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget.

Mathisen, P. (2009). Mentor – i teori og praktik. Lund: Studentlitteratur.

Mathisen, P. & Kristiansen, A. (2009). Livscoaching - trivialisering av det meningssøkene mennesket? I: Brekke, M. & Søndenå, K. (red). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget.
Mathisen, P. (2008). Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.
Kroksmark, T. og Åberg, K. (red). (2007). Veiledning i pedagogisk arbeid. Med forord av Mathisen, Petter & Bjørndal, Cato R. P.  Bergen: Fagbokforlaget.

Mathisen. P. & Høigaard, R. (2004) Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid.  Kr.sand: Høyskoleforlaget

 

Bjørndal, C. & Mathisen, P. (2001). Fra skipper til los. Læreren som prosjektveileder. I: S. S. Hovdenak (red). Perspektiver på L97. Oslo: Gyldendal Akademiske.  
Høigaard, R., Jørgensen A. & Mathisen, P. (2001). Veiledningssamtaler med elever. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Mathisen, P. (2000). Framtidsforestillinger i veiledningen. I: Skagen, K. (red). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Bergen: Fagbokforlaget
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ta kontakt
Petter Mathisen
Dosent
Fakultet for humaniora og pedagogikk & PULS
Serviceboks 422, 4604 Kristiansand
Telefon: 0047 91561017
E-post: petter.mathisen@uia.no
Aktuelt

10/13/2014
På praksisveiledning.no presenteres forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fagområdet veiledning. Prosjektene omhandler veiledning i yrke og utdanning og er både pågående og avsluttede prosjekter.
Hele saken...

4/17/2012
Studentene på UiA´s bachelorstudium i pedagogikk har nettopp vært på Returkraft AS for å synliggjøre sammenhengen mellom pedagogikk og næringsliv.

Hele saken...

4/17/2012
Den andre samlingen for basiskurset i universitetspedagogikk 2011-2012 handlet om IT og undervisning. Disse to kursdagene fungerte også som en pilot for framtidige kurs under DDU-paraplyen. Se reportasje her >>>
Hele saken...

Søk i artikler