Artikler

  Publiseringer registrert i CRISTIN >>> 


Mathisen, P. (2012).  Video feedback in higher education, - A contribution to improving the quality of written feedback, Nordic Journal of Digital Literacy, 2, vol. 7, 93-117.

Mathisen, P. & Wergeland, B. (2009). Web-basert bilde-lyd mentoring - Pedagogiske muligheter og utfordringer.  Digital kompetanse, Nordic Journal of Digital Literacy, 3-4, vol. 4, 173-188.

Høigaard, R., & Mathisen P. (2009). Benefits of formal mentoring for female leaders. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring Vol. 7, No. 2, August 2009, 64-70

Høigaard, R., & Mathisen P. (2008). Counselling in Action. Informal situated counselling in a school context. Counselling Psychology Quarterly, Vol. 21, No. 3, September 2008, 293–299

Sørheim, S., Mathisen, P. & Høigaard, P. (2008). Gode mentorrelasjoner. Mentorstudien 2005 – 2007. FoU-rapport nr. 4/2008, Agderforskning

Mathisen, P. & Øgaard, H. (2008). Hvem skal ha hvem? Balansert matching av mentorer og protesjeer. MAGMA, Tidsskrift for økonomi og ledelse, 4/2008.

Bachke, C. & Mathisen, P. (2008). Nettopp et nettverk. Om å gå på tre og et halvt bein. Årbok 2007. Kristiansand: Veiledernettverket i Agder/Høgskolen i Agder.

Mathisen, P. & Kristiansen, A. (2007). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold, Årbok 2007. Førde: Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane.

Mathisen, P. & Lauvås, P. (2007). Falske coacher - finnes de? MAGMA, Tidsskrift for økonomi og ledelse, 4/2007.


Mathisen, P. & Kristiansen, A. (2006). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold, Årbok 2005. Kristiansand: Veiledernettverket i Agder/Høgskolen i Agder.

Mathisen, P. & Kristiansen, A. (2005). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 3/2005.

Mathisen, P. (2003). Veiledningsbegrepet – en vandring i et villnis. Årbok 2003, Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane. Sogndal: Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Høigaard, R. & Mathisen, P. (2003). Lösungsorientierten Gesprächen mit Schülern. Die Deutche Schule, Vol 95, 2003, No. 11/2003

Mathisen, P. & Bjørndal, C.P. (2003). Veilederrollen i prosjektarbeid. Fra skipper til los? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1-2/2003

Mathisen, P. & Øgaard, H. (2003). Han fortalt itj´, - han lytta. Erfaringer med mentorordninger i et lederutviklingsprosjekt. Årbok 2002. Kristiansand: Veiledernettverket i Agder/Høgskolen i Agder.

Høigaard, R. & Mathisen P. (2002). Informal Situated Counselling in Sport Psychology. K. T Gundersen & O. Kjørmo (ed.). Book of abstract. Nordic Sport Science Conference 2002. s. 16. Kristiansand

Mathisen, P. & Høigaard, R. (2002). De veiledningslike samtalene, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6/2002

Mathisen, P. & Høigaard, R. (2002). Hvor ble den av? Den vanskelige implementeringen av kollegaveiledning.  Bedre Skole 2/2002

Høigaard, R. & Mathisen, P. (2002). Løsningsfokuserte samtaler med elever. Bedre skole 1/2002  


Bjørndal, C. & Mathisen, P. og Høigaard, R., (2002). Lærer og veileder. L97-lærerens vandring i veiledningens villnis.  Bedre skole 1/2002

Høigaard, R. & Mathisen, P. (2002). Elevsamtalen - mer enn bare ord. Bedre skole 1/2002

Mathisen, P. & Bjørndal, C.P. (2002). Bak disken i et arabisk marked. Lærerens roller i prosjektveiledning. Årbok 2001. Kristiansand: Veiledernettverket i Agder/Høgskolen i Agder

Kirkeby, S og Mathisen, P (2001). Mentoring av veiledere. Årbok 2000. Kristiansand: Veiledernettverket i Agder/Høgskolen i Agder.

Mathisen, P. (2000). Veiledningsbegrepet – en vandring i et villnis. Årbok 1999. Kristiansand: Veiledernettverket i Agder/Høgskolen i Agder.

Mathisen P. (2000). Metodeutvikling i veilederutdanning og praktisk veiledningsarbeid. Årbok 1999. Kristiansand: Veiledernettverket i Agder/Høgskolen i Agder.

Ta kontakt
Petter Mathisen
Dosent
Fakultet for humaniora og pedagogikk & PULS
Serviceboks 422, 4604 Kristiansand
Telefon: 0047 91561017
E-post: petter.mathisen@uia.no
Aktuelt

10/13/2014
På praksisveiledning.no presenteres forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fagområdet veiledning. Prosjektene omhandler veiledning i yrke og utdanning og er både pågående og avsluttede prosjekter.
Hele saken...

4/17/2012
Studentene på UiA´s bachelorstudium i pedagogikk har nettopp vært på Returkraft AS for å synliggjøre sammenhengen mellom pedagogikk og næringsliv.

Hele saken...

4/17/2012
Den andre samlingen for basiskurset i universitetspedagogikk 2011-2012 handlet om IT og undervisning. Disse to kursdagene fungerte også som en pilot for framtidige kurs under DDU-paraplyen. Se reportasje her >>>
Hele saken...

Søk i artikler