Nytt nettsted

praksisveiledning.no presenteres forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fagområdet veiledning. Prosjektene omhandler veiledning i yrke og utdanning og er både pågående og avsluttede prosjekter.


Navnet på nettstedet, "Praksisveiledning.no", signaliserer at det dreier seg om både veiledning i praksis og praktisk veiledning.

Nettstedet drives av Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) ved Universitetet i Agder (UiA).